Din trygghet – vårt ansvar!

Her på Firstdate.no er vi svært nøye med at alle medlemmer oppfører seg ordentlig, trygt og vennlig overfor andre medlemmer.

Vi aksepterer ikke at medlemmer blir utsatt for noe støtende eller såkalt «misbruk». Hvis det mot formodning skulle skje, så vil vi at du melder dette til oss snarest, slik at vi kan ta tak i det og rette dette opp for alles trivsel og trygghet. Vi aksepterer ikke bilder med støtende eller pornografisk innhold. Profiler som inneholder slikt materiale, eller medlemmer, som forstyrrer andre medlemmer blir utestengt. Firstdate alene avgjør hva som skal klassifiseres som pornografisk eller støtende.

Vi må, som du sikkert forstår, fraskrive oss ansvar for forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det er opp til hvert medlem å handle fornuftig. Det kan også forekomme at tjenesten blir liggende nede på grunn av tekniske forhold utenfor vår kontroll. Les gjerne informasjonen under overskriften «Viktig å tenke på».

Vær oppmerksom på at du ved å registrere deg som medlem på nettstedet vårt også godkjenner disse Brukervilkårene («vilkår») i sin helhet. Vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Slike endringer eller tillegg trer i kraft innen rimelig tid etter at Firstdate har gitt beskjed om dette. Vilkårene kan du også finne som en fane under «Informasjon» på nettstedet. Gå inn og se på fanen av og til, slik at du holder deg oppdatert om endringene. Ved fortsatt bruk av tjenestene på nettstedet vårt aksepterer du de endringer eller tillegg som gjøres i disse vilkårene.

Firstdate forbeholder seg retten til å foreta endringer og korrigeringer, samt oppheve eller avbryte ethvert innhold på nettsiden eller tjenester tilgjengelige her, inkludert din tilgang til nettstedet. For mer informasjon om Firstdate, gå inn på fanen «Om Firstdate» på nettstedet. Du er ansett som aktiv når du besøker Firstdate daglig som Gullmedlem og når du kontakter andre medlemmer med flere enn 10 lovemail per dag under medlemskapet.

1. Brukervilkår

1. Ved å registrere deg som medlem, aksepterer du Firstdates brukervilkår. Hvis du ikke følger brukervilkårene («avtalebrudd»), har Firstdate rett til å si opp medlemskapet ditt når som helst og med umiddelbar virkning. I så fall vil Firstdate tilbakebetale forskuddsbetalingene dine etter fradrag for rimelige kostnader som er påført Firstdate i forbindelse med avtalebruddet ditt. Melding om oppsigelse med umiddelbar virkning sendes til den e-mailadressen du har oppgitt til Firstdate.

2. For å kunne registrere seg som medlem, og slik få retten til å bruke Firstdates nettsted, må du være fylt 18 år. Ved å godkjenne disse vilkårene garanterer du for at du er minst 18 år gammel og at du har rett til å inngå denne avtalen.

3. Som bruker av vårt nettsted garanterer du for at samtlige opplysninger og bilder som du sender inn til vårt nettsted tilhører deg, og at all informasjon er sann, korrekt og oppdatert.

4. Firstdate AB har ikke under noen omstendigheter ansvar for oversendt og publisert informasjon. Firstdate har heller ikke ansvar for feil eller uteblitt innhold i annonser eller for skade på grunn av innhold i annonser som overføres via vårt nettsted, uansett hvilken måte dette overføres på.

5. Firstdate har intet ansvar for de kontakter som knyttes eller de møter som skjer gjennom nettstedet vårt.

6. Som bruker av vårt nettsted er du klar over at annonser – med tilhørende bilder og opplysninger – som publiseres på nettstedet, kan kopieres og spres utenfor dette nettstedet.

7. Firstdate aksepterer ikke at noen brukere av vårt nettsted blir utsatt for noe som kan oppfattes som upassende, støtende eller krenkende. Annonser med slikt innhold, eller innhold som på noe vis kan skade Firstdate, blir fjernet umiddelbart. Hvis du som bruker oppdager innhold på dette nettstedet som oppleves som upassende, støtende eller krenkende, ber vi deg om å omgående melde dette til oss via vårt misbruk-skjema eller kontakte oss.

8. Nettstedet kan fra tid til annen være utilgjengelig av tekniske årsaker. Firstdate kan ikke på noe vis holdes ansvarlig for dette, være seg mot deg som bruker eller mot tredjepart.

9. All bruk av dette nettstedet skjer på egen risiko. Nettstedet tilgjengeliggjøres som det er, uten garantier med hensyn til feil, kvalitet, tilgjengelighet, tilpassing for spesielle bruksområder eller overtredelse av tredjeparts rettigheter.

10. Nedlasting/opplasting av materiale fra/til vårt nettsted skjer på egen risiko, og du bærer selv ansvaret hvis dette skader datamaskinen din eller fører til at du mister data.

11. Nettstedet med innhold (inkludert varemerker, sponsede annonser) og programvare er beskyttet av lover for opphavsrett, varemerker, patenter eller annen åndsrett. Brukere har ikke rett til å på noe vis endre, distribuere eller overføre slikt beskyttet materiale.

12. Samtlige fotografier og bilder du benytter må du selv ha opphavsrett til, eventuelt må du ha opphavsrettseierens samtykke til å bruke bildene/fotografiene.

2. Betalingsvilkår

13. Betaling for annonse som tas bort på grunn av støtende/upassende/krenkende innhold i tråd med punkt 8 over, tilbakebetales ikke.

14. Vi forsøker å holde meget lave priser og du finner samtlige priser på betalingssiden.

15. Du kan betale medlemsavgiften med kredittkort. Standardperioden er per måned, men du kan også velge å betale per kvartal, halvår eller år avhengig av valgt betalingsmåte. I samband med kampanjer kan også andre perioder forekomme.

16. Hvis du vil avslutte medlemskapet ditt, kan du enten la profilen din hvile – da fjernes medlemskapet ditt automatisk etter tolv (12) måneder – eller du kan velge å avregistrere deg ved å gå til fanen «Spørsmål og svar » i venstremenyen på nettstedet. Nederst på den siden finner du en knapp for avregistrering. Vær oppmerksom på at eventuelt tilgodehavende ikke betales ut ved avregistrering eller hvis profilen din er hvilende.

17. Som en service overfor deg som Gullmedlem, blir medlemskapet ditt fornyet automatisk. Hvis du ikke vil at medlemskapet ditt skal fornyes, kan du følge instruksjonene under fanen «Spørsmål og svar» i venstremenyen på nettstedet. Vær oppmerksom på at eventuelt tilgodehavende ikke betales ut ved avslutting av medlemskapet ditt. Automatisk fornyelse skjer alltid til vanlig pris.

18.Hvis du ikke lenger vil være medlem fordi du er blitt utsatt for upassende, støtende eller krenkende oppmerksomhet fra et annet medlem, og du har meldt fra om dette til Firstdate (følg linken i punkt 8 over), så vil eventuelt tilgodehavende bli betalt ut til deg.

19.
Legg merke til at vi har en oppsigelsestid på 2 dager for Gullmedlemskap. 

3. Integritetspolicy

Firstdate International AB («Firstdate») verner om din integritet med konfidensialitet. Firstdate har derfor truffet tiltak for å sikre at opplysningene og informasjonen du har gitt oss blir oppbevart og behandlet trygt og sikkert i tråd med gjeldende lovgivning.

Ved å registrere deg som medlem på nettstedet vårt, godkjenner du vilkårene under.

1. Når du registrerer deg som medlem på nettstedet vårt, samtykker du i at informasjonen og opplysningene («personopplysninger») som du frivillig oppgir kan behandles av Firstdate for at vi skal kunne levere våre tjenester til deg. Personopplysningene kan også overføres til datterselskaper og moderselskaper og andre samarbeidspartnere under felles eie.

2. Personopplysningene dine kan bli gitt til tredjepart for direktemarkedsføringsformål. Hvis du ikke ønsker å delta i aktiviteter i forbindelse med direktemarkedsføring, kan du skrive til vår kundeservice.

3. Firstdate forplikter seg til å lagre personopplysningene dine på en trygg og sikker måte i tråd med gjeldende lovgivning. Derfor vil Firstdate treffe hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine fra uvedkommende.

4. Som medlem hos Firstdate har du rett til å få informasjon fra Firstdate om behandlingen av de personopplysningene som berører deg. Du har også rett til å på oppfordring få opplysningene dine rettet hvis du oppdager at de er feilaktige og/eller ufullstendige.

5. Firstdate bruker såkalte cookies, informasjonskapsler, for å kunne gi deg en personlig tilpasset Internett-opplevelse. En cookie er en tekstfil som en nettserver legger inn på datamaskinen din. Denne tekstfilen forteller nettserveren at du er tilbake på et bestemt nettsted. Du kan selv velge om du vil ta bort cookies ved å stille inn nettleseren din. Men hvis du velger å gjøre dette, kan det hende at du ikke kan lese nettstedet vårt.

Annonse: