Din trygghet är vårt ansvar!

Vänligen notera att vi på Firstdate.com är mycket noga med att alla medlemmar uppför sig på ett tryggt och vänligt sätt gentemot andra medlemmar.

Vi accepterar inte att någon medlem utsätts för något stötande eller s.k. ”abuse”. Skulle detta mot förmodan inträffa vill vi att du anmäler det snarast så att vi kan åtgärda detta för allas trivsel och trygghet. Vi accepterar inte bilder med stötande eller pornografiskt innehåll. Profiler som innehåller sådant material eller medlem som stör annan medlem kommer att stängas ned. Firstdate avgör ensamt vad som anses vara pornografiskt eller stötande.
Vi måste, som du säkert förstår, friskriva oss från ansvar som ligger utanför vår kontroll. Det är upp till varje medlem att handla förnuftigt.
Likaså kan det hända att tjänsten tillfälligt ligger nere pga tekniska orsaker utanför vår kontroll.

Läs gärna även information under rubriken ”Dejta säkert online”.
Vänligen notera att genom att registrera dig som medlem på vår webbsida godkänner du samtliga dessa Användarvillkor (”villkor”). Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft inom skälig tid efter det att Firstdate lämnat meddelande om detta till den epost-adress som du har uppgivit till Firstdate. Villkoren hittar du även som flik under ”Information” på webbsidan. Vänligen titta in på fliken då och då så att du är uppdaterad på ändringarna. Genom att fortsätta använda tjänsterna på vår webbsida accepterar du de ändringar eller tillägg som görs i dessa villkor.
Firstdate förbehåller sig rätten att utan tidigare notis göra pris, system samt funktionsändringar på sidan.
För ytterligare information om Firstdate, vänligen titta in på fliken ”Om Firstdate ” på webbsidan.
Med aktiv avses att Du besöker Firstdate dagligen som Guldmedlem och att Du kontaktar andra medlemmar under denna tid med fler än 10 lovemails per dag.

1. Användarvillkor

1. Genom att registrera dig som medlem, accepterar du Firstdates användarvillkor. Om du inte följer användarvillkoren (”avtalsbrott”) har Firstdate rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp ditt medlemskap. I sådant fall kommer Firstdate att återbetala dina betalningar som gjorts i förskott efter avdrag för skäliga kostnader som drabbat Firstdate med anledning av ditt avtalsbrott. Meddelande om uppsägning med omedelbar verkan skickas till den e-postadress som du har angett till Firstdate.

2. För att kunna registrera sig som medlem och då få rätten att använda Firstdates webbsida, måste du ha fyllt 18 år. Genom att godkänna dessa villkor garanterar du att du är minst 18 år gammal och att du är behörig att ingå detta avtal.

3. Som användare av vår webbsida garanterar du att samtliga uppgifter och bilder som du skickar in till vår webbsida tillhör dig samt att all information är sann, korrekt och aktuell.

4. Firstdate ansvarar inte i något avseende för översänd och publicerad information. Firstdate bär heller inte något ansvar för fel eller uteblivet innehåll i annonser eller för skada på grund av innehåll i annonser som överförs via vår webbsida, oavsett vilket sätt det överförs på.

5. Firstdate bär inget ansvar för de kontakter som knyts eller de träffar som sker genom vår webbsida.

6. Som användare av vår webbsida är du medveten om att på webbsidan publicerade dejtingannonser med bilder och uppgifter kan kopieras och spridas utanför denna webbsida.

7. Firstdate accepterar inte att någon användare av vår webbsida utsätts för något som kan uppfattas som opassande, stötande eller kränkande. Dejtingannonser med sådant innehåll, eller innehåll som på något sätt kan skada Firstdate, kommer omedelbart att tas bort. Firstdate avgör ensamt vad som anses vara opassande, stötande eller kränkande. Skulle du som användare uppmärksamma något innehåll i denna webbsida som upplevs som opassande, stötande eller kränkande, ber vi dig att omgående anmäla detta via vårt abuse-formulär eller kontakta oss .

8. Webbsidan kan från tid till annan vara otillgänglig på grund av tekniska orsaker. Firstdate kan på intet sätt hållas ansvariga för detta; vare sig mot Dig som användare eller mot tredje man.

9. All användning av denna webbsida sker på egen risk. Webbsidan tillhandahålls som den är utan garantier för fel, kvalitet, tillgänglighet, anpassning för särskilt ändamål eller intrång i tredje mans rätt.

10. Nedladdning/uppladdning av material från/på vår webbsida, sker på egen risk och du bär själv ansvaret för om detta skadar din dator eller gör att du förlorar data.

11. Webbsidan med dess innehåll (inklusive varumärken och sponsrade annonser) och programvara är skyddade av lagar för upphovsrätt, varumärke, patent eller annan immaterialrättslig lag. Användare har inte rätt att på något sätt ändra, distribuera eller överlåta sådant skyddat material.

12. Samtliga fotografier och bilder som du använder dig av måste du själv inneha upphovsrätten till, alternativt att du fått upphovsrättsinnehavarens samtycke till att använda bilderna/fotografierna.

2. Betalningsvillkor

1. Betalning för annons som tas bort på grund av stötande/opassande/kränkande innehåll i enlighet med punkten 7 ovan, återbetalas inte.

2. Vi strävar efter att hålla mycket låga priser och du finner samtliga priser på vår betalsida.

3. Du kan betala din medlemsavgift med kreditkort. Standardperioden är per månad, men du kan även välja att betala per kvartal, halvår eller helår. Även andra perioder kan förekomma i samband med kampanjer. 

4. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta oss.
Du kan också på vår webbplats /user_account_settings_autobill.aspx elektroniskt fylla i och skicka in vår standardblankett för uppsägning av medlemskapet. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att säga upp ditt medlemskap.
Vänligen notera att vid uppsägning betalas eventuellt tillgodohavande inte ut.

5. Som en service för dig som Guldmedlem, så förnyas ditt medlemskap automatiskt. Om du inte vill att ditt medlemskap ska förnyas kan du närsomhelst stänga av din automatiska förnyelse genom att kontakta oss.
Du kan också på vår webbplats /user_account_settings_autobill.aspx elektroniskt fylla i och skicka in vår standardblankett för avstängning av autoförnyelsen. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att stänga av autoförnyelsen.
Autoförnyelsen sker alltid till ordinarie pris.

6. Om du inte längre önskar vara medlem på grund av att du utsatts för att någon annan medlem uppfört sig opassande, stötande eller kränkande mot dig, och om du anmält detta till Firstdate (följ länken i punkten 7 ovan), kommer eventuellt tillgodohavande att återbetalas till dig.

7. Notera att vi har en uppsägningstid på 2 dagar för Guldmedlemskap. Det innebär att du betalar för eventuella autoförnyelser som sker inom 2 dagar efter din uppsägning.

8. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.
Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Våra kontaktuppgifter hittar du här.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

 

3. Integritetspolicy

Firstdate International AB (”Firstdate”) värnar om din integritet och sekretess. Firstdate har därför vidtagit åtgärder för att se till att de uppgifter och den information som du har lämnat till oss bevaras och behandlas tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

Genom att registrera dig som medlem på vår webbsida, godkänner du nedanstående villkor.

1. När du registrerar dig som medlem på vår webbsida, samtycker du till att den information och de uppgifter (”personuppgifter”) som du frivilligt lämnar får behandlas av Firstdate för att kunna tillgodose dig med våra tjänster. Personuppgifterna kan även komma att överföras till dotterbolag och moderbolag samt andra samarbetspartners under gemensamt ägande.

2. Dina personuppgifter kan komma att lämnas till tredje man för direktmarknadsföringsändamål. I det fall du inte önskar delta i aktiviteter rörande direkt marknadsföring går det bra att tillskriva vår kundtjänst .

3. Firstdate förbinder sig att bevara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Firstdate kommer därför att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter från icke behöriga användare.

4. Som medlem hos Firstdate har Du rätt att från Firstdate få information om behandlingen av de personuppgifter som berör Dig. Du har även rätt att på begäran få Dina uppgifter rättade om Du upptäcker att de är felaktiga och/eller ofullständiga. Vänligen kontakta oss .

5. Firstdate använder sk cookies i syfte att kunna ge dig en personligt anpassad Internet-användning. En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din dator vilken talar om för webbservern att du återvänt till en viss webbplats. Du kan själv välja om du vill ta bort Cookies genom att ställa in din webbläsare. Om du väljer att göra detta, kan det dock hända att du inte kan läsa vår Webbsida.

Annons: